Архів публікацій

Актуальна інформація
Зворотня адреса
Україна
вул. Центральна, 2
с. Созонівка
Кіровоградський р-н
Кіровоградська обл.
27602

телефон: (0522) 31-54-66
факс: (0522) 31-57-95
e-mail: isgs.naan@gmail.com

 

Інститут сільського гоcподарства Степу НААН розпочав свою наукову діяльність у 1912 р. зі створення Аджамської сільськогосподарської дослідної станції на виконання постанови надзвичайного Херсонського земського зібрання, прийнятої назасіданні XLVI сесії 20 квітня 1911 року.

Впродовж понад столітнього періоду існування установа неодноразово перейменовувалася або реорганізовувалася. Так, розпорядженням Кабінету Міністрів України № 538-р від 21.12.2005 р. Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція була реорганізована у Кіровоградський інститут АПВ УААН. Згідно наказу НААН № 335 від 28.11.2011 р., шляхом реорганізації Кіровоградського інституту АПВ НААН, утворена Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція ІСГСЗ НААН. Згідно наказу НААН № 172 від 16.12.2013 р., в результаті оптимізації мережі НААН, утворена Кіровоградська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН. Постановою Президії Національної академії аграрних наук України від 18 липня 2018 р. (протокол №12) "Про перейменування Кіровоградської державної сільськогосподарської  дослідної станції НААН", згідно наказу НААН № 204  від 7 вересня 2018 р. змінене найменування Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України на Інститут сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України.

 До складу мережі установи входять 3 дослідних господарства: ДП “ДГ “Елітне” ІСГС НААН” (Кіровоградський район); ДП “ДГ “Червоний землероб” КДСГДС НААН” (Бобринецький район); ДП “ДГ “Ставидлянське” ІСГС НААН” (Олександрівський район).

Інститут сільського господарства Степу НААН на сьогоднішній день віднесений до категорії «Б» наукових установ системи НААН.

На  базі установи з 1998 р. функціонує Центр наукового забезпечення АПВ Кіровоградської області, до складу якого входять також Кіровоградський національний технічний університет та Кіровоградська філія ДУ «Інститут охорони ґрунтів України».

У головній науковій установі Центру працює 29 дослідників, з яких 14 є експертами-дорадниками з різних напрямків агропромислового виробництва. Науковий потенціал – 2 доктора та 12 кандидатів сільськогосподарських, технічних та економічних наук, 7 науковців мають вчене звання.

Для послуг товаровиробників функціонує 2 науково-технологічних та 1 виробничо-господарський відділи, 6 лабораторій та 1 сектор, постійно діюча виставка наукової продукції. На базі наукової бібліотеки функціонує бізнес-клас філії кафедри загального землеробства Центральноукраїнського національного технічного університету.

Визначення показників якості продукції та родючості ґрунтів проводиться у вимірювальній лабораторії установи, атестованій Державним підприємством “Кіровоградський регіональний центр стандартизації, метрології та сертифікації” (свідоцтво № 100/17 видане 18.10.2017 р. та чинне до 18.10.2019 р.). Вимірювальна лабораторія відповідає критеріям стандартизації, метрології та сертифікації сільськогосподарської продукції й атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, робота якої направлена на проведення хімічних аналізів: визначення вмісту поживних речовин у ґрунті; визначення хімічного складу поживної цінності кормів; здійснення контролю якості зернових, зернобобових та технічних культур. Інститут сільського господарства Степу НААН наукову діяльність спрямовує на вирішення актуальних для сільськогосподарського виробництва питань, виходячи з потреб агропромислового комплексу Кіровоградщини. Спільно з фахівцями Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА, науковці установи, під методичним керівництвом провідних науково-дослідних установ системи НААН, визначають пріоритетні напрями наукового забезпечення, які закладаються в основу науково-технічних програм/

Установа плідно співпрацює з органами виконавчої влади – Департаментом агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА, Управлінням освіти і науки Кіровоградської ОДА, Управлінням економіки Кіровоградської ОДА, районними управліннями та службами. Науковці установи приймають участь у роботі засідань комісій Кіровоградської ОДА та Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА, оперативних нарадах, у підготовці відповідних науково-обґрунтованих пропозицій щодо розвитку аграрного сектора економіки регіону.

Науковці установи, спільно з фахівцями департаменту агропромислового розвитку ОДА, відповідно до потреб АПК Кіровоградщини, формують пріоритетні напрями наукового забезпечення АПВ регіону, беруть участь у реалізації завдань регіональної програми науково-технічного й інноваційного розвитку області та Програми розвитку АПК Кіровоградської області до 2020 року. За період 2015-2017 рр., науковцями установи розроблено та внесено 32 пропозиції законодавчим та виконавчим органам влади щодо підвищення ефективності АПК.

Основні напрямки діяльності:

– розробка та впровадження систем сучасного землеробства у короткоротаційних сівозмінах;

– створення та впровадження нових сортів та гібридів сільськогосподарських культур, системи їх насінництва та вдосконалення технологій вирощування сільськогосподарських культур, адаптованих до ґрунтово-кліматичних умов регіону;

– створення та впровадження науково-обґрунтованих систем ведення рослинництва і тваринництва;

– розробка та впровадження систем кормовиробництва, підвищення продуктивності та ефективності використання кормових угідь;

– виробництво та реалізація добазового, базового та сертифікованого насіння зернових, кормових та інших сільськогосподарських культур, вирощування та реалізація племінного молодняку сільськогосподарських тварин;

– створення, виведення нових і вдосконалення існуючих порід, типів і ліній сільськогосподарських тварин;

– розробка моделей розвитку тваринництва в умовах регіону, визначення перспективних напрямків конкурентоспроможного розвитку галузі на інноваційній основі;

– розробка та впровадження комплексів машин для механізації технологічних процесів у рослинництві та тваринництві;

– розробка економічного обґрунтування моделей та організаційно-правових форм виробництва сільськогосподарської продукції в агроформуваннях із різною формою власності та їх впровадження;

– визначення вмісту елементів живлення в ґрунті, кормах та якісних показників сільськогосподарської продукції;

– проведення наукових досліджень, виробничої перевірки та впровадження наукових розробок у виробництво;

– проведення маркетингових досліджень ринку наукової продукції;

– здійснення інформаційно-дорадчого забезпечення товаровиробників різних форм власності та навчань спеціалістів і керівників АПК;

– наукове забезпечення розробок та реалізація регіональних програм інноваційного розвитку АПК.

На період 2016-2020 рр. заплановано дослідження з 10 ПНД НААН за 14 завданнями, з яких 7 фундаментальні.

Науковцями розробляються і впроваджуються технологічні прийоми вирощування нових сортів сої, ячменю, пшениці озимої, гороху, коріандру, гібридів кукурудзи, соняшнику, способи застосування нових регуляторів росту рослин, макро- та мікродобрив. Визначається економічна ефективність виробництва продукції тваринництва, що сприяє отриманню максимального прибутку при оптимальних затратах виробничих ресурсів. Маркетингові дослідження підтверджують конкурентоспроможність наукових розробок установи. Найбільшим попитом користуються високоврожайні сорти сої Медея та Ювілейна, сорти ячменю ярого СН-28 та Созонівський, велика рогата худоба Знам’янського типу поліської м’ясної породи та Центрального зонального заводського типу української червоної молочної породи.

ІСГС НААН володіє 28 об’єктами інтелектуальної власності, в тому числі:

– 24 сорти та гібрида сільськогосподарських рослин: (9 сортів сої: Ізумрудна, Медея, Валюта, Ювілейна, Знахідка, Ромашка, Золушка, Феєрія, Златослава, 7 сортів ячменю ярого: СН-28, Созонівський, Святомихайлівський, Статок, Крок, Дорідний, Самородок; 5 сортів еспарцету: Кіровоградський 22, Кіровоградський 27, Костянтин, Смарагд, Вегас; 1 сорт коріандру: Оксаніт; 2 гібрида кукурудзи: ДК Велес та ДК Бурштин, створених спільно з ДУ ІЗК НААН), що занесені до Державного реєстру сортів рослин України на 2018 рік;

– типи порід ВРХ молочного і м’ясного напрямку використання;

– патенти України на винаходи “Ущільнювач субстрату”.

У системі Державного сортовипробування знаходиться 6 сортів с.-г. рослин.

Щорічно науковці організовують виїзні курси підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів АПВ – агрономів, механіків, економістів, спеціалістів галузі тваринництва, зоотехніків та ін. Всього впродовж року проведено навчання для 3550 фахівців АПК, в той же час в дослідних господарствах проводяться навчання працівників різних галузей безпосередньо на робочих місцях. Створено мобільні групи, до складу яких входять науковці установи та спеціалісти департаменту агропромислового розвитку, які здійснюють моніторинг стану посівів сільськогосподарських культур в господарствах області, фітосанітарної ситуації, надають оперативні консультації із широкого кола питань ефективного ведення сільськогосподарського виробництва. Агровиробникам Кіровоградської області та регіону було надано 5250 консалтингових послуг.

Впродовж 2017 року на базі установи були проведені курси підвищення кваліфікації наукових працівників НААН та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів за тематикою “Інноваційні підходи створення науково-технічних розробок, їх випробування, доведення до рівня інновацій та трансферу” та стаді-тур “Розвиток сільських територій через обслуговуючу кооперацію” для членів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Херсонської, Сумської, Черкаської, Вінницької, Миколаївської областей в Кіровоградську область для членів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів Херсонської, Сумської, Черкаської, Вінницької, Миколаївської областей в Кіровоградську область, науковці (40 осіб). На базі ПАТ “Ельворті” науковцями та спеціалістами ІСГС НААН були проведені курси підвищення кваліфікації для головних спеціалістів та керівників підрозділів підприємства (200 осіб).

Реалізуючи завдання програми НААН щодо створення методичних і організаційних заходів із трансферу інновацій в АПК, у 2017 році науковці та спеціалісти ІСГС НААН брали участь у роботі 14 міжнародних науково-практичних конференцій. В цілому, протягом звітного року, науковці дослідної станції взяли участь у роботі 29 конференцій (з яких 9 – Міжнародні, 16 – Всеукраїнські, 4 – обласна), 8 семінарах Всеукраїнського, обласного і районного значення, 22-ох нарадах, 12 з яких Всеукраїнського рівня, 5 виставках-ярмарках, 10 Днів поля, 4 з яких – Всеукраїнські. Науковцями установи проведено 20 круглих столів, опубліковано 120 статей, розроблено та видано 7 методичних рекомендацій, 1 збірник та 2 наукових видання. Науковці виступали 18 разів по радіо і 6 – на телебаченні.

Значна увага приділяється рекламі та впровадженню у виробництво високопродуктивних сортів та гібридів сільськогосподарських культур селекції станції та інших наукових установ НААН. З цією метою на базі установи та мережі базових господарств щорічно закладаються науково-технологічні та демонстраційні полігони, які охоплюють широкий спектр наукових розробок у рослинництві НДУ системи НААН та окремих закордонних фірм. Щорічно в установі та мережі базових господарств діє 11-13 науково-технологічних та інноваційних полігонів, де висівалось близько 500 сортів і гібридів 12-14 сільськогосподарських культур різних селекційних центрів та НДУ системи НААН: близько 100 сортів озимої пшениці, 60 – сої, 72 – ярого ячменю та 19 – ярої пшениці, 90 гібридів кукурудзи, 60 гібридів соняшнику та близько 30 інших культур.

Модельні ферми вирощування ВРХ та свиней діють на базі ДП “ДГ “Елітне” ІСГС НААН”: Державний племінний завод української червоної молочної породи ВРХ та модельна ферма племінного заводу свиней відділку “Степове”.

У науковому корпусі установи на постійній основі функціонує виставка власних інноваційних розробок та науково-дослідних установ НААН. На постійно діючій виставці завжди можна ознайомитися зі зразками насіннєвого матеріалу, що пропонується до реалізації, сноповими зразками сортів рослин, що застосовуються у науковій, комерційній та виробничій діяльності установи.

Важливе значення в роботі Центру надається інформаційному забезпеченню суб’єктів господарської діяльності, яке здійснюється шляхом проведення семінарів, виставок, навчання спеціалістів, виступів по радіо, широкого висвітлення новітніх наукових розробок на телебаченні, публікацій рекомендацій, буклетів, статей у наукових та періодичних виданнях.

Щорічно на базі установи проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України». Головною темою конференції є визначення нових тенденцій розвитку аграрної науки та можливість доведення розробок  до рівня інновацій в сучасних умовах господарювання. Тематика конференції передбачає такі напрямки:

     1.   Рослинництво, землеробство і кормовиробництво;

     2.   Садівництво. Плодівництво. Декоративні та лікарські рослини

     3.   Захист рослин;

     4.   Селекція і насінництво;

     5.   Тваринництво;

     6.   Механізація с.-г. виробництва;

     7.   Економіка с.-г. виробництва.

Матеріали конференції публікуються у науковому збірнику «Вісник Степу».

В мережі Internet проводиться постійна популяризація результатів наукових досліджень та напрацювань науковців установи в соціальних мережах серед учасників групи “Аграрна наука”, в агрономічному бізнес-журналі GrowHow.in.ua [Як вирощувати], газеті підприємців АПК “Агробізнес сьогодні” та інших електронних та друкованих виданнях. Науковцями налагоджено систему бізнес-пропозицій високоякісного насіннєвого матеріалу сільськогосподарських культур виробництва ІСГС НААН та мережі його дослідних господарств і науково-консультаційних послуг установи через електронні ресурси мережі Internet.

Колектив установи нагороджено Почесною грамотою Кабінету міністрів України, Почесною грамотою НААН України, Почесною відзнакою «Честь і слава Кіровоградщини». Установа відзначена дипломами міжнародних виставок-ярмарків, є переможцем конкурсу «Кращі товари Кіровоградщини».